Antwoord op uw vraag
Hieronder vindt u de antwoorden op de meeste vragen.

FAQ's

Wat is het verschil tussen IT en ICT?

Het Ruimtelijk Planbureau definieert "IT" en "ICT" als volgt: Onder informatietechnologie worden hardware-, softwareproducten en diensten verstaan. Onder communicatietechnologie worden communicatieapparatuur- en diensten gerekend. Het onderscheid tussen IT en ICT is in de loop van de jaren vervaagd. Aanvankelijk, bijvoorbeeld in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, werden de computer en zijn software tot IT gerekend. Tot de ICT behoorden modems, netwerken en datacommunicatieprotocollen en zodoende ook een wezenlijk deel van de toenmalige telefonie. Door de groei van de beschikbare bandbreedte voor het internetprotocol is het onderscheid tussen verschillende datastromen kleiner geworden: telefonie vindt niet alleen meer via telefoonkabels plaats, kabeltelevisie niet alleen maar via televisiekabels en radio wordt niet uitsluitend via de ether verzonden. Al deze kanalen worden inmiddels ook voor digitale datastromen gebruikt. De computer als stand-aloneapparaat heeft daarentegen aan betekenis verloren en zodoende ook het onderscheid tussen IT en ICT.

Wat is virtualisatie? En wat zijn de voordelen van virtualisatie?

Door fysieke serversystemen te virtualiseren worden meerdere (virtuele) servers geconsolideerd naar een fysieke servers. De fysieke servers worden hiermee niet meer dedicated voor één besturingssysteem ingezet, maar wordt een platform voor tal van andere (virtuele) besturingssystemen/servers waarmee dit uiterst kostenbesparend is.

Door server systemen virtueel te maken worden functionaliteiten als high availability (HA), disaster recovery (DR) en hardware lifecyclemanagement sterk vereenvoudigt. Eveneens wordt de beheerefficiëntie verhoogt. Deltics gebruikt de meest bekende virtualisatie platformen die in de markt beschikbaar zijn zoals VMware vSphere (ESX) en Microsoft Hyper-V.

Wat is EMM (Enterprise Mobility Management)?

De mobiliteit van zakelijke gebruikers staat in de hedendaagse wereld centraal. Elke medewerker heeft één of meerdere devices (laptops, smartphone, tablet, etc..) die hij/zei wil gebruik om werk gerelateerde werkzaamheden uit te voeren. Maar hoe moet nu worden omgegaan met deze devices? Indien er niets gedaan wordt kunnen de vele devices leiden tot complexe vraagstukken van gebruikers en komt security in het beding. Enterprise Mobility Manamagent (EMM), ook wel Mobile Device Management (MDM) in de volksmond, kan deze problemen wegnemen en u helpen een beleid te vinden voor Bring Your Own Device (BYOD) concepten.

Wat is Cloud Computing? En wat kan Deltics met de FlexCloud voor u betekenen?

De cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort 'wolk van computers' vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die computers precies staan. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud. 

In de hedendaagse wereld van IT wordt “cloud” veel genoemd en is hiermee sterk in opmars. Deltics heeft ook haar eigen cloud gerealiseerd: de Deltics FlexCloud. De Deltics FlexCloud is een hoogwaardig en hoog beschikbaar platform waarin diensten kunnen worden afgenomen. Deze diensten zijn kant-en-klare diensten, inclusief beheer, monitoring en Service Level Agreement (SLA). Momenteel zijn de volgende diensten beschikbaar vanuit de Deltics FlexCloud. 

  • Back-up as a Service (Baas)
  • Disaster Recovery as a Service (DRaaS)
  • Storage as a Service (STaaS)
  • Infrastructure as a Service (IaaS)
  • Authentication as a Service (Aaas)

Deltics, uw IT geregeld.

Meer weten over wat Deltics voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op!