Deltics FlexCloud Protect

Deltics FlexCloud Protect

Deltics FlexCloud Protect bevat vier volledig gemanagede diensten die naar verbruik per maand worden afgerekend.

Managed Back-up

Microsoft 365 Back-up

Managed DR

Managed Archief