Netwerk IT infrastructuur
Is uw netwerk betrouwbaar en altijd beschikbaar?

Netwerk IT Infrastructuur

Deltics adviseert, bouwt en beheert uw netwerk om uw beschikbaarheid en veiligheid te waarborgen

Het netwerk binnen een organisatie is een cruciaal onderdeel van de IT omgeving en vormt de spil tussen alle IT systemen als desktops, storage en serversystemen. Wij zorgen ervoor dat uw netwerk betrouwbaar, veilig en te allen tijde beschikbaar is, want uw bedrijfskritische applicaties kunnen niet of nauwelijks uit de lucht zijn.

Optimaal gebruik maken van uw netwerk

Met de komst van steeds meer technologieën die afhankelijk zijn van het netwerk zoals VOIP, video vergaderen, multimedia streaming, desktopdeling groeit ook de vraag naar meer bandbreedte. De netwerktechnologie maakt daarnaast ook grote stappen als het gaat om bandbreedtes, werd voorheen nog volstaan met 100Mb of 1Gb netwerken voor organisaties, ziet Deltics nu steeds meer de groei naar 10Gb, 40Gb of zelfs 100Gb. Ook integratie van het draadloze netwerk (WiFi) in het bestaande of nieuwe netwerk kan uitdagingen opleveren. Deltics kan in al deze zaken advies, ondersteuning en implementatie leveren, zodat de organisatie, in welke hoedanigheid dan ook, optimaal gebruik kan maken van het netwerk.

Van darkfiber tot kantoornetwerk

Deltics kan naast het kantoornetwerk dat aanwezig is in verschillende gebouwen en juist de spil is in de connectiviteit tussen de IT infrastructuur, ook voorzien in WAN connectiviteit die kantoren, datacenters of andere gebouwen met elkaar kan verbinden door middel van darkfibers (i.c.m. WDM) en/of andere beheerde (gerouteerde) verbindingen zodat uw IT infrastructuur/netwerk beschikbaar is op verschillende locaties.

Daarnaast bieden wij verschillende mogelijkheden voor het proactieve beheer en onderhoud om beschikbaarheid en veiligheid te waarborgen:

 • Een toekomst vast (WDM-) netwerk tegen een lagere prijs;
 • Advisering en ondersteuning ten behoeve van uw netwerkverbindingen;
 • 24/7 Onderhoud en beheer van uw netwerk inclusief een met u afgestemde SLA;
 • Aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van uw huidige netwerk.

WiFi

Om een dekkend WiFi netwerk te kunnen realiseren, adviseert Deltics om een meting uit te voeren. Deze meting kan vooraf worden uitgevoerd als een zogenoemde “inmeting”.

De primaire doelstelling hierbij is om, vooraf aan de implementatie, advies te kunnen uitbrengen over:

 • Het aantal benodigde WiFi accesspoints.
 • De beste plaats om de WiFi accesspoints te installeren.
 • De te gebruiken WiFi kanalen.
 • Eventuele storingsbronnen.

Wanneer alleen een grove inschatting gemaakt moet worden voor het aantal accesspoints, kan ook gebruikt gemaakt worden van een WiFi planner.

Deze (software) tool levert:

 • Inschatting aantal benodigde WiFi accesspoints.
 • Advies waar de WiFi accesspoints te installeren.
 • Advies over de te gebruiken WiFi kanalen.

Resultaat

Het resultaat van de inmeting is een rapportage waarin per locatie een zogenaamd “vlekkenplan”wordt weergegeven. Hierin wordt aangeven wat de dekking zal zijn bij plaatsing van access points. Uit de planner tool rolt eenzelfde vlekkenplan, echter dit is veel minder nauwkeurig en houdt geen rekening met bouwstructuren en andere omgevingsinvloeden.

Nameting

Deltics adviseert om altijd een nameting uit te voeren na plaatsing om te voorkomen dat er geen volledige dekking is

Deltics, uw IT geregeld!

Meer weten over wat Deltics voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op!