Klantcase: Elkerliek Ziekenhuis

13-01-2016

Het Elkerliek Ziekenhuis maakt de sprong naar de toekomst 

Het Klantprofiel

 
Een centrum voor langdurige en intensieve zorg, complexe operaties en poliklinische hulp in Helmond (tevens hoofdvestiging), een dagziekenhuis in Deurne en een polikliniek in Gemert. Het zijn de drie locaties van het Elkerliek Ziekenhuis dat met 500 bedden, 120 medisch specialisten en 2000 medewerkers tweedelijnszorg biedt. ‘Van mens tot mens’, zoals het zelf belooft. Wat dat inhoudt? Het Elkerliek Ziekenhuis streeft naar kwaliteitszorg en beseft dat onder meer innovatieve IT-oplossingen nodig zijn om dat te realiseren. Zo introduceerde het als eerste ziekenhuis in Nederland barcodescanning voor het invoeren van patiëntgegevens. Hierdoor hoeven medewerkers niet langer handmatig gegevens in te voeren en kunnen zij zich meer concentreren op de zorgverlening.
 
De Uitdaging


 
De uitdaging van het Elkerliek was de uitdaging waarvoor elk Nederlands ziekenhuis staat: het elektronisch patiënten dossier invoeren overeenkomstig actuele wet- en regelgeving. Bij het Elkerliek echter moest dat ingebed worden in een IT-omgeving die daarvoor niet meer volstond. In de loop van de tijd was de bestaande infrastructuur continu gekneed naar nieuwe eisen en inzichten. Maar er komt een moment dat dit soort maatwerk te complex wordt en nieuwe ontwikkelingen niet meer verantwoord kan absorberen. “We moesten over op een standaardoplossing om zo een nieuwe basis voor de toekomst te creëren”, aldus Maarten Coenen, Manager Sector Medische & Informatie Technologie bij het Elkerliek. “Temeer daar door geavanceerdere diagnostiek en behandeling steeds meer informatie vrijkomt die verwerkt en opgeslagen moet worden.” Tegelijk wilde het ziekenhuis een Virtuele Desktop Infrastructuur inpassen, die makkelijk vanuit één punt beheerd en geüpdatet kon worden. Coenen: “Tot slot had de NetApp-oplossing die we al gebruikten het eind van zijn levenscyclus bereikt. Stuk voor stuk redenen om ditmaal niet weer een stapje, maar echt een sprong vooruit te zetten.”
 
De Oplossing
 
In een tijd dat ICT een dermate groot aandeel heeft in de bedrijfsvoering, is in elke onderneming of organisatie de beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid van bedrijfskritische applicaties en informatie cruciaal, maar in een ziekenhuis is het letterlijk van levensbelang. Niet ‘mission critical’, maar ‘life critical’. Dat betekent dat iedere beslissing in het opbouwen van een andere IT-omgeving zorgvuldig overwogen moet worden. Maarten: “In principe waren we tevreden over NetApp, we deden al zaken met Cisco en hadden de nodige VMware in huis. Daardoor kwam hun gecombineerde FLexPod-platform serieus in beeld. We hebben nog andere pakketten tegen het licht gehouden, maar uiteindelijk is gekozen voor deze flexibele geconvergeerde infrastructuur waarvan je weet dat storage- , netwerk- en servertechnologieën vooraf gevalideerd zijn.”
 
Net als bij de vorige NetApp-oplossing werd gekozen voor NetApp MetroCluster als centraal storage-onderdeel. Dit vanwege de bewezen staat van dienst: hoge beschikbaarheid, volledig databehoud en Non-Disruptive Operations. Uiteraard was deze software al redundant uitgevoerd, maar wel binnen één locatie. “Een calamiteit hoeft maar even om zich heen te grijpen en je ligt volledig plat. Met twee geografisch van elkaar gescheiden datacenters ben je minder kwetsbaar. Onze IT-partner Deltics heeft een analyse gemaakt wat in deze situatie de beste optie zou zijn, nieuwbouw, co-locatie of housing. Dat laatste kreeg de voorkeur. We hebben de eigen ICT-apparatuur nu in een extern beveiligde omgeving staan.”
 
Deze horde naar een stabiele, hoogwaardige en complete IT-voorziening was genomen, en de volgende diende zich al aan. Op het moment dat het Elkerliek bezig was met het ontwerp en de inrichting van de configuratie, was nog niet duidelijk met welke EPD-leverancier het in zee zou gaan. Maarten: “Deltics heeft daar samen met NetApp twee scenario’s voor opgesteld. In een project stuit je altijd op onverwachte hindernissen. Dan wil je graag partners hebben die flexibel zijn en met je meedenken.”
 
De Bedrijfsvoordelen
 
Maarten kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om een schaalbaar en toekomstbestendig IT-platform te hebben, dat de groeiende hoeveelheid informatie duurzaam kan opvangen. “Een datamigratie zoals we die nu gehad hebben, hoort tot het verleden. Dat was met onze kritische applicaties en systemen nog een operatie die nauw luisterde. We hadden besloten het gefaseerd uit te voeren, in rustigere periodes zoals ’s nachts, in het weekend en in de vakanties. Dat pakte goed uit. Aanvullend is nog een NetApp FAS8020 storagesysteem voor het datawarehouse van het EPD toegevoegd. Voordeel van een standaardpakket is dat zoiets relatief eenvoudig te doen is.”
 
Met NetApp SnapProtect-technologie is een veilige en efficiënte waarborg ingebouwd voor back-up en data recovery binnen de complete IT-omgeving, ook bij calamiteiten. “Disc-to-disc”, aldus Maarten. “We zijn af van de tapes. Gecombineerd met NetApp OnCommand Unified Manager heb je ideale beheermogelijkheden en weet je precies wanneer en waar je moet ingrijpen.” Het Elkerliek heeft volgens Maarten Coenen nu een betrouwbaardere IT-oplossing, waar hij en zijn team minder omkijken naar hebben, ook al dankzij de proactieve dienstverlening van Deltics en NetApp. Heeft hij nog wensen? “We willen ons data-archief slimmer inrichten op basis van dataclassificaties. In welke mate moet informatie beschikbaar zijn? Daar kun je dan diverse storagemogelijkheden met diverse prijskaartjes aan hangen. Want een ziekenhuis moet tegenwoordig ook bijzonder scherp op de kosten letten.”
 
De Oplossingscomponenten
 

  • NetApp MetroCluster
  • FlexPod
  • NetApp enterprisestoragesysteem FAS8020


“Een calamiteit hoeft maar even om zich heen te grijpen en je ligt volledig plat. Met twee geografisch van elkaar gescheiden datacenters ben je minder kwetsbaar.”
 
- Maarten Coenen, Manager Sector Medische & Informatie Technologie.

 

Pagina delen