Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Deltics vindt dat MVO niet meer weg te denken is in ondernemen. Wij richten ons onder andere op energiebesparingen, efficiency en op sponsoring van lokale (sport)activiteiten om zo oog voor het bedrijf en voor de omgeving te houden.

MVO

Overtuiging; People Planet Profit

Deltics acteert naar de overtuiging; People Planet Profit (3P). Door een goede balans in 3P komt er aandacht voor bijvoorbeeld arbeidsnormen, duurzaamheid, klantgerichtheid en transparantie. De balans in 3P in bedrijfsvoering is volgens ons ook afhankelijk van bedrijfscontinuïteit en hiervoor is gezonde winst noodzakelijk.

Energiebesparing op werkplekken

Zuinig en slim omgaan met energie is goed voor onze planeet. Deltics gebruikt waar mogelijk zo veel mogelijk energiebesparende producten, voorbeelden van besparingen die wij toepassen zijn;

  • Instellen van een spaarstand op apparatuur zoals monitoren, computers en printers
  • Installatie van IT apparatuur met energiezuinig label en duurzame producten

Efficiency door IT en het nieuwe werken

Dankzij het creëren van flexwerkplekken voor medewerkers die overal toegang hebben tot hun werkplek en altijd over benodigde bedrijfsgegevens beschikken om hun werk te kunnen uitvoeren, besparen we op reiskilometers en hebben we minder vierkante meters nodig. Daarnaast maken wij gebruik van energiezuinige vervoersmiddelen. Wij creëren bij onze klanten ook efficiency door onder andere;

  • Op afstand monitoring en beheer van IT infrastructuren
  • Slimme software implementeren om energie te besparen

Digitalisering leidt tot milieuvriendelijk gedrag

Door medewerkers, klanten en leveranciers hiervan bewust te maken heeft Deltics bereikt dat er tegenwoordig méér dan 95% van onze offertes, rapportages en facturen digitaal worden verzonden en ontvangen. Wij streven ernaar onze medewerkers dit besef in gedrag ook mee te geven. Door bijvoorbeeld;

  • Medewerkers bewust te maken van printgedrag
  • Digitaliseren van archief
  • Scheiden van afvalstromen

Maatschappelijk door Social Return

Deltics is onder Betagraphics ingeschreven bij Ecabo. Wij bieden daarmee MBO-studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid stage te lopen bij een erkend leerbedrijf. Wij staan positief tegenover de adoptie van kwetsbare groepen in de samenleving, door ze werkervaring te gunnen kunnen zij hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Wij zijn voornemens om onze leerplekken ook in te zetten voor herintegratie trajecten. Bij Deltics is er alle tijd en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en uitgebreide mogelijkheden tot zelfontplooiing. Ook is er altijd aandacht voor trainingen, cursussen en voor het behalen van certificeringen om het kennisniveau te verhogen.

Maatschappelijk door (sport)sponsoring

Deltics richt zich in sponsoring voornamelijk op haar eigen regio Twente, waarin vooral teamsport centraal staat. Zo is Deltics onder andere sponsor van vier voetbalclubs waarbij er bewust is gekozen voor spreiding in de vorm van professionele-en amateur beoefening. Mede door de bijdrage van Deltics kunnen deze clubs jongvolwassenen blijven stimuleren sportief bezig te zijn en de trots uitdragen in de regio. Daarnaast sponsoren we ook initiatieven als Roparun, Alpe d’HuZes en 3FM Serious Request die (vaak via medewerkers) op ons pad komen.

Een hond kan de was doen

Wij geloven dat op de lange termijn en in een juiste balans, de 3P overtuiging leidt tot de beste resultaten zowel voor het bedrijf als voor de maatschappij!