Twence
Twence: van technisch naar functioneel beheer een stabiele IT infrastructuur door succesvolle samenwerking met Deltics

Twence

Twence

"De samenwerking stelt de ICT afdeling van Twence in staat om op te treden als intermediair tussen gebruiker en techniek. De ICT collega’s zoeken de gebruikers op, denken mee om vervolgens de functionele wensen naar technische specificaties te vertalen. Om dit te onderstrepen vertelt Ronald Punt, technisch manager bij Twence, dat hij en zijn collegae de deur van de serverruimte niet meer open doen. ICT Manager van Twence; Herman Slaghuis Door gebruikers vroegtijdig bij projecten te betrekken, wordt draagvlak gecreëerd en groeit het vertrouwen in de ICT afdeling vanuit de organisatie. Dit vertrouwen is terecht en wordt telkens bevestigd door de stabiliteit van de infrastructuur. De spreekwoordelijke ‘vijf negens’ om de uptime uit te drukken worden met gemak gehaald. Vóór de samenwerking kwam ongeplande downtime met regelmaat voor en dat had de nodige wrijving tot gevolg." - Ronald Punt, technisch manager bij Twence

Twence is een bedrijf dat grondstoffen en duurzame energie uit afvalstoffen wint.

Verder werkt het bedrijf, veelal samen met Twentse gemeenten, aan uiteenlopende duurzaamheidsprojecten. Twence verwerkt al het huishoudelijke afval en veel van het bedrijfsafval uit de regio Twente. Het afval wordt veilig en volgens de laatste stand van de techniek gescheiden, geschikt gemaakt voor hergebruik, gecomposteerd of omgezet in groene stroom, industriële stoom en warm water voor stadverwarming. Er wordt zo goed als geen afval meer gestort. De installaties van Twence behoren tot de modernste en efficiëntste van Nederland. Daarmee levert het bedrijf een bijdrage aan de realisatie van het (gemeentelijke) klimaatbeleid en het voorkomen van vroegtijdige uitputting van grondstoffen. Toekomstige generaties moeten dan ook kunnen rekenen op een betaalbare en verantwoorde verwerking van afval.

Waarom samenwerken?

Sinds de realisering van de derde Afvalenergiecentrale – in wandelgangen 'de derde lijn' – is de capaciteit van verwerking bijna verdubbeld. Tijdens de voorbereiding en bouw van de derde lijn groeide het aantal werkplekken van 170 naar circa 250. Deze groei had voor de ICT infrastructuur grote gevolgen: een explosie van email en dataverkeer. De ICT infrastructuur was hier niet op berekend en de afdeling ICT werkte voornamelijk reactief. Daarom werd het besluit genomen om de ICT infrastructuur te vernieuwen en de aanpak van ICT projecten te professionaliseren. De doelstellingen waren helder: uitbreiding van capaciteit en beschikbaarheid, ervoor zorgen dat kennis over de infrastructuur op papier werd gezet en de ICT afdeling moest vanaf dat moment in de ontwerp fase van projecten betrokken worden. Uitgangspunt was dat de regie over de ICT infrastructuur bij Twence zou blijven. Tegelijkertijd besefte men dat het geheel te complex werd om met eigen mensen (7 Fte) uit te voeren. Daarom werd een partner gezocht die de ICT afdeling kon ondersteunen om de doelstellingen te realiseren. Na een intensieve voorselectie koos Twence in 2008 voor een samenwerking met Deltics. Het aanbod en de aanpak van Deltics sloot volledig aan bij de gestelde eisen en wensen.

Samenwerking met Deltics

De samenwerking startte met een project waarbij data centraal werd opgeslagen en servers gevirtualiseerd. Het centraal opslaan van data had tot gevolg dat het beheer van data veel eenvoudiger werd. De back-up problematiek behoorde tot het verleden. Door servers te virtualiseren werd er maximaal gebruik gemaakt van de nieuwe hardware. Meer performance, minder stroomverbuik en sterk vereenvoudigd beheer deden Twence besluiten om alle servers te virtualiseren. Lachende gezichten bij ICT afdeling van Twence! v.l.n.r Ben ter Brake, Henk Rietman en Ronald Punt werden Herman Slaghhuis, ICT manager bij Twence, laat weten dat Deltics in het eerste project heeft bewezen een goede sparringpartner te zijn. Door de kennis en ervaring van Deltics, gecombineerd met de visie van Twence is in dit eerste project al een grote inhaalslag gemaakt. De ICT infrastructuur was vanaf dat moment berekend op haar taak en beheersmatig onder controle. Over de samenwerking zegt Herman het volgende: “De rollen in de samenwerking zijn duidelijk: Twence gaat over het ‘Wat’ en Deltics gaat over het ‘Hoe’. Wij zien in de samenwerking een natuurlijke wisselwerking. We leren van elkaar, maar nog beter, we vullen elkaar erg goed aan. Voordat een project start werken wij de functionele specificaties tot in detail uit. Deltics adviseert en zorgt vervolgens voor de invulling. Hiermee kunnen wij onze projecten heel goed managen en zijn overschrijdingen een uitzondering.” Na het eerste project volgden er meer. In 2009 werd de netwerkbeveiliging verbeterd en werd het technisch beheer van de infrastructuur uitbesteed aan Deltics. De infrastructuur wordt sindsdien 24*7 gemonitoord en bij een dreigende verstoring wordt direct ingegrepen. In 2010 is een glasvezel verbinding gelegd naar een extern datacenter. Daar is een uitwijk omgeving voor de dataopslag ingericht. In 2011 is het zogenaamde front-end aangepakt. Met behulp van Citrix Xenapp worden applicaties naar de eindgebruikers ontsloten. Ook is de mailomgeving geüpgrade naar Microsoft Exchange 2010.

Het resultaat

De samenwerking stelt de ICT afdeling van Twence in staat om op te treden als intermediair tussen gebruiker en techniek. De ICT collega’s zoeken de gebruikers op, denken mee om vervolgens de functionele wensen naar technische specificaties te vertalen. Om dit te onderstrepen vertelt Ronald Punt, technisch manager bij Twence, dat hij en zijn collegae de deur van de serverruimte niet meer open doen. ICT Manager van Twence; Herman Slaghuis Door gebruikers vroegtijdig bij projecten te betrekken, wordt draagvlak gecreëerd en groeit het vertrouwen in de ICT afdeling vanuit de organisatie. Dit vertrouwen is terecht en wordt telkens bevestigd door de stabiliteit van de infrastructuur. De spreekwoordelijke ‘vijf negens’ om de uptime uit te drukken worden met gemak gehaald. Vóór de samenwerking kwam ongeplande downtime met regelmaat voor en dat had de nodige wrijving tot gevolg.

Vooruitblik

De komende jaren wil Herman Slaghuis met de ICT afdeling een substantiële bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie. Bijvoorbeeld door rapportages te maken voor onderhoud van machines en door processen verder te optimaliseren. Ook zal de huidige serverruimte worden verhuisd naar de ruimte waarin ook de verbrandingsinstallatie is gehuisvest. De omgevingscondities in deze ruimte zijn optimaal om de servers te plaatsen. Daarbij zal de uitwijkomgeving worden uitgebreid. Dit zorgt ervoor dat bij een calamiteit volledig kan worden uitgeweken en de business processen blijven draaien. Deze uitdagingen wil Twence realiseren zonder de huidige bezetting op de ICT afdeling uit te breiden. Nieuwe ICT projecten zullen meer en meer worden uitbesteed. “Samen met Deltics kunnen wij deze doelen realiseren”, aldus Herman Slaghuis.

Meer weten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze accountmanagers. Zij informeren u graag over de mogelijkheden om met u samen te werken.

Pagina delen

Bekijk ook de volgende klantcases